Anda usahawan/ pembuat bebola daging permintaan melebihi pengeluaran?? bekalan bebola daging tidak mencukupi?? penghasilan bebola daging sedia ada tidak mencukupi??