Perkara Haram Di Dalam Perniagaan

Aktiviti perniagaan merupakan satu aktiviti yang memang digalakkan di dalam agama Islam terutama sekali. Aktiviti perniagaan  ini kita dapat lihat dalam banyak ayat yang hadith yang memang mengalakkan aktiviti ini sebabnya perniagaan ini dianggap sebagai sumber rezeki yang paling banyak. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam satu hadis bermaksud: “9/10 rezeki itu adalah datang daripada perniagaan.” (Hadis riwayat Tirmizi).

Fitrah semulajadi manusia dapat dipenuhi dengan adanya perniagaan ini. Hal ini kerana perniagaan merupakan satu mekanisma untuk manusia mendapatkan harta dan barangan yang diingini. Disebabkan manusia adalah makhluk yang lemah jadi mereka memerlukan antara satu sama lain untuk memenuhi keperluan dan kehendak individu, masyarakat dan negara. Namun demikian, sekiranya ia dilakukan luar dari batasan syariat Islam maka ianya tidak lagi dianggap ibadat tetapi aktiviti yang boleh mendatangkan padah kebinasaan baik di dunia dan akhirat.

Perkara yang diharamkan dalam perniagaan 

  1. Riba.
  2. Memeras ugut dan megambil harta dengan cara yang batil
  3. Menipu dan bersumpah bagi melariskan barangan.
  4. Rasuah.
  5. Memonopoli barangan (ihtikar).
  6. Larangan mengurangkan kadar sukatan dan timbangan.
  7. Larangan membeli barangan yang dicuri, diragut atau dirampas tanpa hak.
  8. Haram menjual najis.

Demikian adalah antara perkara-perkara yang diharamkan dalam aktiviti jual-beli atau perniagaan. Kesemua larangan dan tegahan yang disebutkan di atas cukup mencerminkan kesempurnaan dan kesyumulan syariat Islam. Semua perkara yang haramkan ini adalah perkara yang boleh mendatangkan mudarat dan kesulitan kepada manusia. Sekiranya semua manusia bepegang teguh dengan ajaran dan panduan Islam, nescaya semua akan mendapat rahmat Allah SWT dan kesejahteraan di dunia dan akhirat.

Edit by : SITI SEHA

(Sumber: //e-muamalat.islam.gov.my/ms/bahan-ilmiah/artikel/154-perkara-haram-dalam-perniagaan)