RISIKO PERNIAGAAN DAN USAHA YANG HARUS BERSEDIA UNTUK DIHADAPI

Risiko Perniagaan dan Usaha

Apa juga yang kita lakukan pasti mempunyai risiko, kegiatan apapun baik itu ringan maupun berat pasti mempunyai sebuah risiko. Risiko sendiri mempunyai pengertian suatu akibat, bahaya atau kesan-kesan yang boleh terjadi di akibatkan sebuah proses atau kejadian yang akan datang. Risiko boleh di ertikan juga sebagai ketidakpastian dimana ketika hal tersebut terjadi boleh menimbulkan suatu kerugian baik dari segi materi maupun bagi orang itu sendiri.

Salah satu aktiviti yang mempunyai banyak risiko ialah berniaga dan usaha, kerana aktiviti perniagaan bertujuan memperoleh keuntungan yang mana awalnya memerlukan suatu modal berupa wang. Tentu saja risiko terbesar dari berniaga adalah kerugian berupa wang. Namun sebagai seorang pembisnis dan wirasuaha, kita harus optimis boleh mengatasi semua risiko yang ada, paling tidak kita harus meminimumkan risiko yang ada agar nantinya perniagaan yang di jalankan berjalan sesuai dengan rencana dan berbuah kejayaan. Maka dari itu sebagai seoarang usahawan kita harus mengetahui apa saja risiko yang nantinya di hadapi oleh pembisnis itu sendiri. Selain itu kita harus mengetahui bagaimana cara menangani risiko yang ada agar nantinya ketika suatu masalah itu datang kita boleh mengatasinya dengan baik. Dan yang paling penting dalam menjalankan perniagaan, kita perlu menyiapkan mental yang kuat dan sikap yang tidak mudah menyerah, hal tersebut tentu saja di perlukan ketika terjadi suatu masalah.

Nah, bagi anda para pembisnis khususnya yang masih pemula atau bagi anda yang masih calon usahawan dan ingin mengetahui apa saja risiko dalam berniaga boleh terus membaca beberapa risiko perniagaan di bawah ini.

Risiko Perniagaan dan Usaha Yang Harus Bersedia diHadapi

 1. Kerugian

  Kerugian merupakan perkara yang paling di takutkan oleh siapa saja terutama oleh pembisnis. Skala kerugian sendiri cukup bermacam-macam, boleh skala yang kecil dengan kerugian yang tidak begitu memberi kesan namun ada pula kerugian peringkat menengah sampai skala besar sehingga sangat memberi kesan terhadap perniagaan yang di jalankan. Bahkan apabila kerugian tersebut tidak boleh di kendalikan akan mengakibatkan kebankrapan.

  Kami disini bukannya menakut-nakutkan anda, kerana memang kerugian pada dasarnya merupakan kebalikan dari keuntungan yang menjadi salah satu risiko perniagaan yang paling dielakkan. Di mana tujuan kita mendirikan usaha adalah mencari keuntungan, dan yang paling di elakkan adalah kerugian. Maka dari itu kerugian merupakan hal yang patut di elakkan seboleh mungkin.

  Biasanya kerugian berlaku di karenakan banyak faktor, mulai dari pengambilan keputusan yang tidak tepat, daripada pengurusan yang kurang baik, pengalaman yang kurang dan juga boleh di sebabkan kerana faktor ekternal seperti bencana alam, bahan mentah yang sukar, kepentingan pengguna yang menurut dan masih banyak lagi.

  Namun perlu anda ketahui juga, tidak semua pembisnis yang mengalami kerugian berakhir dengan kebankrapan, masih banyak di luar sana yang mengalami kerugian besar sehingga hampir bankrap tetapi boleh bangkit dan bahkan boleh terus berkembang dan mendapat pendapatan yang berlipat. Mungkin hal tersebut terjadi kerana pembisnis tersebut tidak putus asa dan mencari penyelesaian yang tepat agar perniagaannya kembali lagi.

  2. Persaingan Yang Ketat

  Hidup di tahun 2015 seterusnya ini berbeza dengan hidup di tahun 2000 kebawah. Apabila di tahun tersebut persaingan perniagaan sangat longgar dan sangat mudah mencari pelanggan, maka saat ini sebaliknya. Dimana sekarang ini persaingan di dalam dunia usaha sangatlah ketat dan banyak pembisnis yang berebut pasaran baik dengan cara yang sihat maupun dengan cara yang tidak sihat.

  Maka dari itu sebaiknya persaingan tidak perlu terlalu di fikirkan, yang penting kita harus fokus dalam menghasilkan atau memberikan perkhidmatan kepada pelanggan kita. Intinya semakin baik kualiti yang kita berikan maka semakin setia juga pelanggan kita terhadap produk atau perkhidmatan yang kita berikan.

  3. Keadaan Pasaran Yang Tidak Stabil

  Saat ini keadaan pasaran sangat sukar stabil, ini di karenakan ekonomi negara kita yang juga tidak stabil. Belum lagi di picu oleh ekonomi global yang mengalami tekanan akhir-akhir ini. Tak heran memang apabila keadaan pasaran menjadi tidak stabil, seperti contohnya harga bahan mentah, dimana harga bahan mentah berubah sewaktu-waktu yang boleh mengelirukan kita sebagai pembisnis. Apabila harga bahan mentah naik, kita tidak boleh begitu saja menaikkan produk yang kita jual, kerana hal tersebut boleh mengakibatkan pengguna kabur. Namun apabila harga tetap kita tentu mengalami kerugian. Maka penyelesaiannya boleh dengan cara mengurangkan kuota pengeluaran.


  4. Perlu Kerja Keras dan Tidak Mudah Menyerah

  Kerja keras dan Tidak Mudah Menyerah merupakan bekal utama seorang usahawan. Dan hal ini termasuk risiko usaha, di mana apabila kita tidak mahu bekerja keras maka dapat di pastikan usaha yang kita jalankan tidak akan berjalan lancar dan hujung-hujungnya seperti pada titik pertama tadi yakni kerugian. Selain itu menjadi pembisnis itu harus fokus, jujur, tepat, berdaya tahan, rajin, tekun, berfikir cerdas dan yang tidak kalah penting ikhlas dalam menjalankan usaha.

  Itulah beberapa risiko, tepatnya 4 risiko yang ada di dalam suatu usaha. Selain 4 contoh risiko di atas tentu saja masih banyak bahkan sangat banyak risiko yang boleh di alami oleh seorang pembisnis. Cukup sekian semoga saja apa yang kami kongsikan bermanfaat, terimakasih kami ucapkan kerana sudah membaca ulasan

  Risiko Usaha Yang Harus di Hadapi